KLÍČE PROMĚNY PARADIGMATU

Co znamená přijmout vlastní odpovědnost a na jakých lidských hodnotách stojí? Co je to paradigma a jak se jeho změna projevuje v chování jednotlivců i společenství? Čeho jsou narůstající rozpory ve společnosti odrazem?

Setkání zahrnují formát poradních kruhů a dále se insipirují dalšími způsoby komunikace, které nabízí bezpečný prostor pro sdílení, naslouchání, vzájemnou interakci a společné objevování. Věnujeme se příkladům vědomého přístupu k životu s pozitivním dopadem jak na společnost, tak na kvalitu vlastního sebe-prožívání.

Naši hosté

Karel Kříž Karel Kříž
Libor Malý Libor Malý
Pavlína Hořejšová Pavlína Hořejšová
Jan Rak Jan Rak
Stanislav Stejskal Stanislav Stejskal
Michaela Švejdová Michaela Švejdová
Martin Švihla Martin Švihla
Jan Šula Jan Šula
Tereza Winklerová Tereza Winklerová
Mnislav Zelený Mnislav Zelený